Bc. Petr Hlisnikovský

Bakalářská práce

Autobusem! Městská hromadná doprava v Novém Městě na Moravě

By bus! Public transport in the city of Nové Město na Moravě
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje geografické analýze systému MHD v malých městech. Na příkladu Nového Města na Moravě, které MHD provozuje od roku 2014, je na základě rozboru několika vybraných témat přiblížen způsob využívání MHD v malých městech. Geografická analýza je rozdělena na dvě stěžejní části. První z nich se zabývá zhodnocením prostorového rozmístění zastávek ve vztahu k významným zdrojům a cílům …více
Abstract:
The Bachelor thesis is dedicated to the geographical analysis of public transport system in small towns. The model of use of the public transport in small towns is analysed based on research of several related topics and on example of Nové Město na Moravě, where the system is in use since 2014. The geographical analysis is divided into two parts. The first part focuses on the evaluation of the spatial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Zuskáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta