Mgr. Marián Mikuš

Diplomová práce

Energetická náročnost české ekonomiky

Energy intensity of the Czech economy
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku energetické náročnosti české ekonomiky. Analyzuje stav současné hladiny energetické náročnosti, poukazuje na příčiny a možný vývoj této náročnosti. Součástí je vývoj cen energií a právní úprava v této oblasti. Ukazuje na vztah mezi energetickou náročností a energetickou soběstačností české ekonomiky a popisuje možná řešení k dosažení soběstačnosti. Pro …více
Abstract:
This dissertation is focused on the topic of Energy intensity of Czech economy. It tries to illustrate importance of energetics and electric energy for industry of every country, to show energy intensity level of our economy, causes and presumed development of this level. There is also energic law regulation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta