Bc. Marek Hudský

Diplomová práce

Silné a slabé stránky procesu transformace české ekonomiky na tržní ekonomiku

The process of transformation of the Czech economy - strenghts and weaknesses
Anotace:
Ekonomická transformace, která byla vyvolána změnou politického systému, s sebou přinesla strukturální změny celého ekonomického systému. Aplikace těchto změn v takovém rozsahu a kombinací, nebyla předtím nikdy uskutečněna. Jednou z nich byla i privatizace, která svým pojetím dokázala zaujmout celou společnost. Cílem mé práce bylo analyzovat transformační kroky v naší zemi se zvýšeným důrazem na privatizaci …více
Abstract:
The economic transformation which was caused by the change of political system brought structural changes of the entire economic system. Application of these changes in such extent and combinations has never been realized. One of them was privatization, which by its concept could take whole society. The aim of my study was to analyze the transformation steps in our country, with increased emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Ing. Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní