Syuzanna Shiyanova

Bakalářská práce

Motivace pracovníků v neziskovém sektoru ve srovnání s benefity ziskového sektoru

Motivation of workers in the non-profit economic sector as compared to benefits of the profitable sector
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení současného motivačního systému ve vybraných neziskových organizacích a zjištění, co motivuje zaměstnance k práci v neziskovém sektoru, včetně identifikace hlavních motivačních faktoru. Celá práce je rozdělená do dvou části. První část práce se věnuje charakteristice neziskového sektoru, více se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, dále oblastí motivace …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to analyze the current motivation system in selected non-profit organizations and to find out what motivates employees to work in the non-profit sector, including the identification of the main motivational factors. The whole work is divided into two parts. The first part of the thesis deals with the characteristics of the non-profit sector, focused on non-governmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Pavlína Honsová
  • Oponent: Alois Surynek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77265