Bc. Hana Fuksová

Master's thesis

Studium vlastností oligonukleotidů metodou kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi

Studies of oligonucleotide properties by means of high performace liquid chromatography with hydrophilic interactions
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo aplikovat metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi (HILIC) v analýze oligonukleotidů. Byly hledány vhodné separační podmínky pro rozdělení modelových směsí pentamerů a byl vyhodnocován vliv např. procentuálního zastoupení organické složky nebo koncentrace a pH pufru v mobilní fázi. U vybraných izomerů byl sledován vztah mezi jejich sekvencí …more
Abstract:
In this thesis, the application of high-performance liquid chromatography with hydrophilic interactions (HILIC) in the analysis of oligonucleotides is presented. The main interest was focused on the separation of selected pentamers under the different experimental conditions (percentage of organic solvent in the mobile phase, concentration and pH buffer in the mobile phase or flow rate were studied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta