Natálie Kopáčová

Bakalářská práce

Volební chování Čechů: Případová studie volebního chování českých voličů od roku 2000

Voting behaviour of the Czechs: Case study of Czech voters from 2000
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na definování sociálních, ekonomických a politologických faktorů, ovlivňujících volební chování a specifikaci jejich významnosti z pohledu voliče. Cílem práce je analýza faktorů volebního chování voličů od roku 2000 v České republice a také téma volební neúčasti a důvody, které ji zapříčiňují. První dvě části bakalářské práce se zabývají vědeckými teoriemi a poznatky o …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the definition of social, economic and political factors, which affect the voting behaviour and its significance from voter's point of view. The aim of the thesis is to analyse the voting behaviour of voters in the Czech Republic from 2000 as well as to cover the topic of voter absence and reasons for that. The first two parts of the work are dealing with scientific theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Jan Husák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42307