Nikola Zelenková

Diplomová práce

Metodika vyšetřování dopravních nehod

Methodology of investigating accidents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou metodiky vyšetřování dopravních nehod. Zprvu je zřetel kladen na rozdělení dopravních nehod, avšak dále je práce zaměřena výhradně na silniční dopravní nehody. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde byla rozebrána problematika zabývající obecnou teorií, která je nezbytná pro porozumění dané oblasti, psychologickými aspekty dopravních nehod, typickými stopami …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on methods used in investigation of traffic accidents. Firstly, division of traffic accidents is provided. Furthermore, the thesis addresses only traffic accident happening on a road. In theoretical part of the thesis general theory, which is crucial for understanding of the chosen theme, is described. Psychological aspects of traffic accidents, tyre footprints, traffic accidents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní