Veronika Hartošová

Bakalářská práce

Post-colonial Issues in Small Island by Andrea Levy and The Lonely Londoners by Samuel Selvon

Abstract:
Účelem této bakalářské práce je analýza postkoloniální problematiky v dílech Small Island od Andrey Levy a The Lonely Londoners od Samuela Selvona. Potřebné historické pozadí a termíny spojené s tímto tématem jsou vysvětleny ve dvou úvodních kapitolách. Praktická část práce se pak zaměřuje na analýzu těchto dvou románů.
Abstract:
The purpose of this bachelor paper is to analyze post-colonial issues in Small Island by Andrea Levy and The Lonely Londoners by Samuel Selvon. The necessary historical background and terms related to this topic are explained in the two introductory chapters. The practical part is based on the analysis of the two novels.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalavská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hartošová, Veronika. Post-colonial Issues in Small Island by Andrea Levy and The Lonely Londoners by Samuel Selvon. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 24. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická