Ing. Anna Vaculíková

Diplomová práce

"Where Do You Come From, Dear?" Attitudes to Colour in the Novels of Andrea Levy

"Where Do You Come From, Dear?" Attitudes to Colour in the Novels of Andrea Levy
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá dílo Andrey Levy, přesněji romány Small Island, Every Light in the House Burnin’, Never Far from Nowhere, a Fruit of the Lemon, a přistupuje k nim jako k sociálnímu dokumentu, který zachycuje sociokulturní vývoj britské společnosti v druhé polovině dvacátého století, zejména co se rasy, barvy pleti a imigrace týče. V práci je diskutován vývoj postoje k migrantům jamajského …více
Abstract:
This thesis proposes to study the work of Andrea Levy, more specifically the novels Small Island, Every Light in the House Burnin’, Never Far from Nowhere, and Fruit of the Lemon, and approaches them as a social commentary that captures British cultural history of the latter half of the twentieth century in terms of race, colour and immigration. The development of the attitudes towards the Jamaican …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta