Josef Lapšo

Bakalářská práce

Návrh na úpravu technologické linky pro výrobu drtí a štěrkodrtí

Proposal for Modification of Technological Line for Production of Gravels
Anotace:
V předložené práci je zpracován návrh na úpravu nové technologické linky v kamenolomu Křoví společnosti Colas CZ, a.s. Výsledkem této úpravy je výroba vysoce kvalitního drceného kameniva, které by svou kvalitou mělo být používáno v oblasti stavebnictví, zejména v silničním a pozemním stavitelství, dále při výstavbě drážních těles a dalších speciálních staveb. Tato technologická linka by měla splňovat …více
Abstract:
There is prosseeded the proposal for modification of the new technological line of company Colas CZ, a.s in my work, which is in quarry Křoví. The result of this modification is suppossed to be the production of highly quality crushed aggregate, which thanks to its quality, should be used in the field of civil engineering, especially in road and structual engineering, during the building of subgrades …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Pavel Horuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava