Mgr. Lenka Bernátová

Bakalářská práce

Role Ázerbájdžánu v energetické bezpečnosti Evropské unie

The Role of Azerbaijan in the Energy Security of EU
Anotace:
Jednou z priorit Evropské unie je dosažení energetické bezpečnosti, spolehlivých a diverzifikovaných dodávek energetických surovin na svůj trh. Tento cíl vyžaduje konzistentní vnější i vnitřní dimenzi energetické politiky a jednotný postup všech členských států a hledání alternativních tranzitních tras a partnerství umožňujících diverzifikovat dodávky ropy a zemního plynu. Práce se zabývá snahou Evropské …více
Abstract:
One of the priorities of the European Union is to achieve energy security, diversified and reliable energy supplies to its market. This goal requires consistent internal and external dimension of energy policy and unified approach by all Member States and seeking alternative transit routes and partnerships that can diversify our supply of oil and natural gas. The thesis deals with the European efforts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Kovačovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií