Dominik HLAVÁČ

Bachelor's thesis

Využití nízkoteplotních fluorescenčních spekter pro studium thylakoidních membrán v průběhu přípravy vzorku pro separaci pigment-proteinových komplexů pomocí nativní elektroforézy

Low-temperature fluorescence spectra utilization for study of thylakoid membranes during preparation of samples for separation of pigment-protein complexes by native gel electrophoresis
Abstract:
Tato práce je zaměřena na analýzu nízkoteplotních (77 K) fluorescenčních spekter thylakoidních membrán a pigment-proteinových komplexů. Excitační fluorescenční spektra chlorofylu a podávají informaci o účinnosti přenosu excitační energie v rámci fotosyntetického aparátu. Emisní fluorescenční spektra jsou zkreslena jevem zvaným reabsorpce, který je dobře znám a v literatuře zabývající se emisními fluorescenčními …more
Abstract:
This thesis is dealing with analysis of low temperature (77 K) fluorescence spectra of thylakoid membranes and pigment-protein complexes. The chlorophyll a fluorescence spectra give information about efficiency of the excitation energy transfer within the photosynthetic apparatus. The shape of the emission fluorescence spectra is distorted by the effect called reabsorption which is well known and discussed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010
Accessible from:: 23. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Václav Karlický

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HLAVÁČ, Dominik. Využití nízkoteplotních fluorescenčních spekter pro studium thylakoidních membrán v průběhu přípravy vzorku pro separaci pigment-proteinových komplexů pomocí nativní elektroforézy. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta