Dominik HLAVÁČ

Bakalářská práce

Využití nízkoteplotních fluorescenčních spekter pro studium thylakoidních membrán v průběhu přípravy vzorku pro separaci pigment-proteinových komplexů pomocí nativní elektroforézy

Low-temperature fluorescence spectra utilization for study of thylakoid membranes during preparation of samples for separation of pigment-protein complexes by native gel electrophoresis
Anotace:
Tato práce je zaměřena na analýzu nízkoteplotních (77 K) fluorescenčních spekter thylakoidních membrán a pigment-proteinových komplexů. Excitační fluorescenční spektra chlorofylu a podávají informaci o účinnosti přenosu excitační energie v rámci fotosyntetického aparátu. Emisní fluorescenční spektra jsou zkreslena jevem zvaným reabsorpce, který je dobře znám a v literatuře zabývající se emisními fluorescenčními …více
Abstract:
This thesis is dealing with analysis of low temperature (77 K) fluorescence spectra of thylakoid membranes and pigment-protein complexes. The chlorophyll a fluorescence spectra give information about efficiency of the excitation energy transfer within the photosynthetic apparatus. The shape of the emission fluorescence spectra is distorted by the effect called reabsorption which is well known and discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Václav Karlický

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVÁČ, Dominik. Využití nízkoteplotních fluorescenčních spekter pro studium thylakoidních membrán v průběhu přípravy vzorku pro separaci pigment-proteinových komplexů pomocí nativní elektroforézy. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta