RNDr. Vladimír Štill

Bachelor's thesis

State space compression for the DiVinE model checker

State space compression for the DiVinE model checker
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je redukce paměťových nároků explicitního LTL model-checkeru za pomoci stromové komprese. Prezentovaná kompresní technika byla úspěšně aplikována na model-checking skutečných programů v C a C++ a také na některé formalismy navržené specificky pro model checking.
Abstract:
The main focus of this thesis is on a reduction of memory requirements of an explicit-state LTL model-checker by use of tree compression. Presented technique is successfully applied to model checking of real world threaded C and C++ programs as well as some modeling formalisms dedicated for model checking.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Bauch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Networks and Communication

Práce na příbuzné téma