Vendula Hrušková

Bakalářská práce

Specifika institucionálního stravování (škola)

The specifics of institutional boarding (school)
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na specifika institucionálního stravování. Cílem práce je na příkladu sledovaných zařízení školního stravování tyto aspekty zdůraznit. Vymezeny jsou pojmy z oblasti legislativy, jedná se zejména o Vyhlášku o školním stravování včetně její novelizace. V závěru teoretické části je popsána problematika výživy a stravovacích návyků dětí. Analytická část je opřena …více
Abstract:
The Bachelor´s Dissertation is focused on the specifics of institutional boarding. The aim of the thesis is to emphasize these themes. The study is based on two tracked school boarding facilities. Defined the terms of the legislation, in particular the Decree on school boarding, including its amendment. The end of the theoretical section describes the issue of nutrition and eating habits of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Jan Jiran

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví