Bc. Veronika Hradilová

Diplomová práce

Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům

Mobile genetic elements in dissemination of resistance to carbapenems
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou antibiotické rezistence bakterií ke karbapenemům, která má v posledních letech vzrůstající tendenci. Bakterie s geny rezistence k těmto antibiotikům byly izolovány již po celém světě, a to nejen z klinického materiálu, ale také od volně žijících zvířat. Na variabilitě bakteriálních genomů se významně podílí horizontální genový přenos a mobilní genetické …více
Abstract:
This thesis deals with the problem of antibiotic resistance of bacteria to carbapenems, which has recently an increasing trend. Bacteria conferring resistence to carbapenems have been isolated worldwide, not only from clinical material, but also from wild animals. Horizontal gene transfer with mobile genetic elements as common hosts of these resistance genes significantly contributes to the variability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta