Mgr. Tomáš Majtner, Ph.D.

Diplomová práce

Užití elektronického podpisu v bankovnictví

The use of electronic signature in banking
Abstract:
The object of this thesis is to evaluate the possibility of using electronic signatures in the banking sector. The first part of this work deals with a detailed description of the operation of electronic banking. Emphasis is placed on explanation of principles, which are essential for its understanding. The next section is then devoted to the problems of electronic signature. After the explanation …více
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je vyhodnotenie možnosti využitia elektronického podpisu v bankovom sektore. Prvá časť práce sa zaoberá podrobným popisom fungovania elektronického bankovníctva. Dôraz je kladený na popísanie princípov, ktoré sú podstatné pre jeho pochopenie. Nasledujúca časť je potom venovaná problematike elektronického podpisu. Po objasnení všetkých súvislostí je predstavený model …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Valová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta