Bc. Martin BLÁHA

Diplomová práce

Využití mobilních zařízení pro správu dokumentů

Use of mobile devices for document management
Anotace:
Tato diplomová práce nejdříve seznamuje čtenáře se systém pro správu dokumentů (DMS) a jejich funkcionalitu. Poté popisuje DMS systémy, které se využívají ve firmě CCA Group a.s., nebo o nich firma uvažuje. Po seznámení s DMS systémy se popisují existující aplikace, které slouží pro správu DMS systémů. V další části diplomové práce je čtenář seznámen s mobilním operačním systémem a s typy mobilních …více
Abstract:
This diploma thesis introduces the reader to Document management system (DMS) and their functionality. It describes DMS which are utilized in the CCA Group a.s. company, or those which are being considered for use there. After the introduction of those systems, a description of various applications which manage DMS is given. The next section deals with mobile operating systems used nowadays. A description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Wegschmied

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHA, Martin. Využití mobilních zařízení pro správu dokumentů. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/