Bc. Galina Noskovskaya

Bakalářská práce

Strukturální fondy EU - programového období let 2014 - 2020

EU Structural Funds - programming period 2014 - 2020
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce na téma „Strukturální fondy EU – programového období let 2014-2020“ je vymezení základů regionální politiky a věnování se problematice strukturálních fondů EU na další programovací období, a to na příkladu České republiky. Hlavním zaměřením práce je popis a analýza regionální politiky aktuálního období 2014–2020 a provedení analýzy a následné srovnání s obdobími 2000 …více
Abstract:
The subject of the thesis on the topic “EU Structural Funds - the programming period 2014-2020" is based on regional policy and the Structural Fund dedicated to the issue at the next EU programming period for the Czech Republic. The main aim is to investigate current regional policy for 2014–2020 on the basis of the analysis, compared with the programs of previous years 2004–2006 and 2007–2013. Basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Novák
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS