Bc. Hana Kotanidisová

Diplomová práce

Využití dotačních programů Evropské unie pro růst vybrané jednotky místní samosprávy

The Utilization of Eurepean Union Grant Programs for Growth of Chosen Units Local Administration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie v minulém programovém období. V teoretické části je popsán smysl ekonomické a evropské integrace, jsou uvedeny základní milníky v historii vývoje integrace, dále jsou vysvětleny cíle, instituce a politiky Evropské unie. V další části práce jsou uvedeny hlavní principy regionální politiky a nástroje, které používá pro rozvoj …více
Abstract:
This thesis will address the use of European Union funds during the program period from 2007 to 2013. Firstly, it will provide an overview of the European Union's history, economy, institutions, politics and the fundamental milestones achieved through out its existence Secondly, it will describe the use of the EU funds during the program period from 2007 to 2013. This section is solely focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotanidisová, Hana. Využití dotačních programů Evropské unie pro růst vybrané jednotky místní samosprávy. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta