Mgr. Daniela Schinzelová

Master's thesis

Memory Training Techniques in FLT/ELT

Memory Training Techniques in FLT/ELT
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na paměťové techniky a jejich využití při výuce anglického jazyka. Konkrétně se zaměřuje na anglickou gramatiku a její vysvětlování pomocí technik respektující fungování lidské paměti. Cílem této diplomové práce je zjistit praktičnost nápadů pro vysvětlení anglické gramatiky během výuky zahrnující názory učitelů. Teoretická část nejprve stručně popisuje funkce a jednotlivé …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on memory techniques and their use for teaching the English language. Particularly, this work deals with English grammar and its explanation by means of memory techniques that respect human memory functioning. This thesis aims to discover the practical use of the ideas for explaining English grammar during English lessons together with teachers’ opinion. The theoretical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Reader: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta