Bc. Magdaléna BUREŠOVÁ

Diplomová práce

Zavedení a základní validace HPLC metodiky pro kvalitativní a kvantitativní analýzu fenolových látek obsažených v listech Arabidopsis thaliana

Development and basic validation of HPLC method for qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds in leaves of Arabidopsis thaliana
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou separace volných fenolových látek (FL) z extraktů listů Arabidopsis thaliana pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s optickým absorpčním detektorem typu diodového pole (HPLC-DAD). Součástí práce byla také validace vyvinuté metody. Z celkem 8-11 látek vyskytujících se v extraktech pořízených z rostlin vypěstovaných na vysoké intenzitě ozářenosti …více
Abstract:
This thesis deals with HPLC-DAD separation of free phenolic compounds (PC) isolated from leaves of Arabidopsis thaliana. Method validation was also included. Five standards of 8-11 compounds observed in plants grown under high irradiance of photosyntheticly active radiation (PAR) were purchased: two kaempferol derivatives (kaempferol-3-O-glucoside-7-O-rhamnoside, kaempferol-3-O-rhamnoside-7-O-rhamnoside …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 8. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Nezval, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠOVÁ, Magdaléna. Zavedení a základní validace HPLC metodiky pro kvalitativní a kvantitativní analýzu fenolových látek obsažených v listech Arabidopsis thaliana. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Biofyzika