Roman Hrehor

Bakalářská práce

Založenie a vznik spoločnosti s ručenim obmedzeným

Formation of limited liability companies
Abstract:
Annotation Roman Hrehor: Establishment and formation Limited liability company (bachelor thesis). Bank institute, University of Prague, foreign University of Banska Bystrica. Institute of economics, valuation, social sciences and law. Head of the thesis: JUDr. Zlatica Poláček Tureková. Year : 2014. Pages: 50. Bachelor thesis deals with direct and specific insights on the type of business company called …více
Abstract:
Anotácia Hrehor Roman: Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným (bakalárska práca). Bankovní institut Vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce JUDr. Zlatica Poláček Tureková. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 50. Bakalárska práca sa zaoberá priamym a konkrétnym pohľadom na obchodnú spoločnosť s názvom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře