Mgr. Petra Klapuchová, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Approche épilinguistique du contact entre le français et l’anglais au Québec : de l’attitude des adolescents québécois (teze disertační práce)

Epilinguistic Approach to the Attitude of Teenagers in Quebec towards the Contact between French and English in Quebec (PhD Thesis Proposal)
Abstract:
The hypotheses present the premises defended by the thesis and summarize the basic research results. The defended thesis deals with the relationship between teenagers in Quebec and the contemporary language situation in Quebec. It focuses on young people’s view on language planning; as well as, the specifics of occurrence, distribution, and use of English loanwords in everyday speech. The analysis …viac
Abstract:
Teze dizertační práce představují hypotézy obhájené dizertační práce a shrnují základní výsledky výzkumu. Obhájená dizertační práce pojednává o vztahu dospívajících Quebečanů k současné jazykové situaci v Quebecu, zkoumá jejich pohled na jazykovou politiku a na specifika výskytu, šíření a používání anglicismů v každodenní komunikaci. Analýzy vycházejí z kvantitativního a kvalitativního výzkumu v terénu …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta