Mgr. Kateřina MUSILOVÁ

Master's thesis

Obraz života českého obyvatelstva na Opavsku po nacistické okupaci v roce 1938 v českém regionálním tisku

A view of the life of the czech population in the Opava region after the nazi occupation in 1938 in the czech regional press
Abstract:
Předložená práce zachycuje proměny života českého obyvatelstva v prvních třech měsících německé okupace v roce 1938 na Opavsku, jak byly prezentovány v českém tisku. Podrobila jsem analýze jednak český regionální tisk, který vycházel na území Moravské Ostravy, tedy na území ještě svobodného Česko-Slovenska, jednak český tisk na území Opavska, které bylo obsazeno německou armádou. Tisk na okupovaném …more
Abstract:
This thesis takes a snapshot of the Czech citizens and how their lives changed during the first three months of the Nazi occupation in 1938 around Opava as presented by the Czech press. I analysed the Czech regional press which was issued in the Moravian region, Ostrava (in the independent territory of Czechoslovakia) as well as the Czech press in the region of Opava, which was occupied by the German …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2009
Identifier: 15844

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MUSILOVÁ, Kateřina. Obraz života českého obyvatelstva na Opavsku po nacistické okupaci v roce 1938 v českém regionálním tisku. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 07. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta