Mgr. Kateřina MUSILOVÁ

Master's thesis

Obraz života českého obyvatelstva na Opavsku po nacistické okupaci v roce 1938 v českém regionálním tisku

A view of the life of the czech population in the Opava region after the nazi occupation in 1938 in the czech regional press
Anotácia:
Předložená práce zachycuje proměny života českého obyvatelstva v prvních třech měsících německé okupace v roce 1938 na Opavsku, jak byly prezentovány v českém tisku. Podrobila jsem analýze jednak český regionální tisk, který vycházel na území Moravské Ostravy, tedy na území ještě svobodného Česko-Slovenska, jednak český tisk na území Opavska, které bylo obsazeno německou armádou. Tisk na okupovaném …viac
Abstract:
This thesis takes a snapshot of the Czech citizens and how their lives changed during the first three months of the Nazi occupation in 1938 around Opava as presented by the Czech press. I analysed the Czech regional press which was issued in the Moravian region, Ostrava (in the independent territory of Czechoslovakia) as well as the Czech press in the region of Opava, which was occupied by the German …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2009
Identifikátor: 15844

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSILOVÁ, Kateřina. Obraz života českého obyvatelstva na Opavsku po nacistické okupaci v roce 1938 v českém regionálním tisku. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 07. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta