Ekaterina Skuridina

Bakalářská práce

Problematika brownfields a jejich efektů na vybraný region Ruské federace

Problems of brownfields and their effects on a selected region of the Russian Federation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení vývoje brownfields na území republiky Tuva za zvolené časové období. Teoretická část se zabývá pojmem a klasifikací brownfields, příčiny jejich vzniku a možnostmi jejich revitalizaci. V praktické části jsou uvedeny analýzy vývoje hospodářství v Tuvě a dopadů brownfields ve vybraném regionu na životní prostředí. V poslední části se uvádí popis revitalizačních …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the development of brownfields in the Republic of Tuva for a selected period. The theoretical part deals with the concept and classification of brownfields, the causes of their origin and the possibilities of their revitalization. The practical part presents analyzes of the development of the economy in Tuva and the impacts of brownfields in the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií