Tanja MIĆIĆ

Master's thesis

Cultural tourism and cultural market in Bosnia and Herzegovina ? Promotion strategy of the national product

Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product
Abstract:
Cultural tourism is a branch of tourism which is one of the tools for economic growth and is going through great expansion period. Bosnia and Herzegovina is a country which has good geographic position and rich history and they are basically potential for sustainable growth in overall development. Bosnian Kingdom Trail is a project done by NGO Mozaik and it is a first project on the topic of cultural …more
Abstract:
Kulturní cestovní ruch je odvětvím cestovního ruchu, které je jedním z nástrojů pro ekonomický růst a prochází velkým rozvojem. Bosna a Hercegovina je země, která má dobrou geografickou polohu a bohatou historii a má v podstatě potenciál pro udržitelný celkový růst. Bosenská Královská Stezka je projekt realizovaný společností NNO Mozaik a je to první projekt na téma kulturního dědictví cestovního ruchu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIĆIĆ, Tanja. Cultural tourism and cultural market in Bosnia and Herzegovina ? Promotion strategy of the national product. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe