Bc. Jakub Linder

Master's thesis

Znalostní sektor ČR v systému tvorby inovací

Knowledge sector of the Czech Republic in the system of the innovation creation
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na postavení znalostního sektoru v systému tvorby inovací na území České republiky. Cílem je popsat jakým způsobem znalosti působí na inovační aktivity podnikatelského sektoru. První dvě části práce jsou ryze teoretické, ve kterých jsou charakterizovány determinanty konkurenceschopnosti s důrazem na znalosti a jejich přelévání. Prakticky zaměřené části práce se zabývají …more
Abstract:
This thesis focuses on the status of the knowledge sector within the creation of innovations area in the Czech Republic. The aim is to describe the way knowledge influences innovative activities of business sector. The first two sections are purely theoretical, in which the determinants of competitiveness with the emphasis on knowledge and its spillover are characterized. Practically oriented sections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Linder, Jakub. Znalostní sektor ČR v systému tvorby inovací. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní