Bc. Pavel Dvouletý

Bakalářská práce

Vedení a řízení nákupu ve firmě Vodafone Czech Republic a. s.

Leadership and management of purchasing in company Vodafone Czech Republic a. s.
Anotace:
Tato práce se zabývá řízením nákupu ve společnosti Vodafone. Klade si za cíl zhodnotit nákupní procesy v této společnosti a navrhnout případná vylepšení. V prvních 3 kapitolách je teoreticky vymezena role nákupu v moderní marketingově řízené organizaci a jsou popsány novodobé prostředky, jež lze využít k automatizaci a optimalizaci nákupu. Ve 4. – 6. kapitole je popsána společnost Vodafone jako celek …více
Abstract:
This thesis deals with the management of purchasing in Vodafone. It aims to evaluate the purchasing processes in this company and propose possible improvements. In the first three chapters, the role of purchasing in a modern marketing-driven organization is theoretically defined and modern means that can be used to automate and optimize purchasing are described. Chapter 4 - 6 describes Vodafone as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Marek Cozl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance