Mgr. Kamila Vlčková

Bakalářská práce

"Korespondenční cenzura" 1939: tzv. cenzurní přípisy TO PMR adresované šéfredaktorům denního tisku v Protektorátu Čechy a Morava

"The censorship by correspondence" 1939: the so-called censor's letters from the PD CM adressed to the editors-in-chief of daily press in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Anotace:
Teoretická bakalářská práce se zabývá korespondenční cenzurou v prvních šesti měsících Protektorátu Čechy a Morava. Představuje tak zvané cenzurní přípisy, tedy dopisy s instrukcemi pro šéfredaktory českých tištěných deníků, které byly posílány z Tiskového odboru Předsednictva ministerské rady. Na základě studia archivních pramenů a literatury popisuje funkci, formu a obsah těchto cenzurních pokynů …více
Abstract:
This theoretical bachelor thesis is focused on censorship by correspondence in the first six months of the Protectorate of Bohemia and Moravia. It introduces the so-called censor‘s letters, that implies the letters with instructions for editors-in-chief of Czech daily press, which were sent from the Press Department of the Council of Ministers. It describes the function, form and content of this censor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií