Bc. Martina Mezerová

Bakalářská práce

Jednotný vizuální styl - Cukrárna Celerín

Confectionery Celerin - Corporate Design
Anotace:
Bakalářská práce má uměleckou formu a skládá se ze dvou částí, z praktického výtvarného úkolu a doprovodného textu. Záměr této práce je vytvoření jednotného vizuálního stylu cukrárny Celerín. Navrhla jsem tedy jednotný vizuální styl pro cukrárnu Celerín. Vytvořila jsem pro cukrárnu logo, navrhla firemní tiskoviny, webové stránky, pracovní oděvy, reklamní předměty, interiér prodejny a namalovala obrazy …více
Abstract:
The work has an art form and consists of two parts , from a practical visual task and accompanying text. The intention of this work is to create a uniform visual style patisserie Celerina . I suggested a uniform visual style for confectionery Celerina . I created a logo for confectionery , proposed corporate stationery, website , work clothes , promotional items, shop interior and painted a picture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání