Bc. Nicole Břeňová

Bakalářská práce

Jednotný vizuální styl - Kavárna Kočičí

Corporate design - Cafe Kočičí
Anotace:
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Cílem praktické části je výtvarné zpracování jednotného vizuálního stylu pro pražskou kavárnu Kočičí. Výstupem této části je nové logo, manuál loga a nový design veškerých firemních tiskovin a předmětů. Teoretická část bakalářské práce má funkci doprovodného textu. Analyzuji zde jednotné vizuální styly dalších kočičích kaváren z České …více
Abstract:
The Bachelor thesis consists of two parts – theoretical and practical. The main goal of the practical part is to create a new corporate design for café in Prague named “Kočičí“. The major output of this part is new logo, graphic manual of logo and new design of corporate stationery and other promotional items. The theoretical part has the function of accompanying text. Here I focuse on creating analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
  • Oponent: MgA. Andrea Uváčiková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy