Bc. Ekaterina Shchukina

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí

Medical-rehabilitation plan for a patient with chronic obstructive pulmonary desease
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice chronické obstrukční plicní nemoci. Obecná část zahrnuje teoretické znalosti onemocnění, jako je definice, etiologie, patofyziologie, diagnostika a terapie. Speciální část je věnována plicní rehabilitaci. V praktické části je popsán celkový proces rehabilitace u pacientky s chronickou obstrukční plicní nemocí.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of chronic obstructive pulmonary disease. The general part includes a theoretical knowledge such as definition, etiology, diagnostic and therapy. The special part is devoted to pulmonary rehabilitation. The practical part describes the whole process of rehabilitation in a patient with chronic obstructive pulmonary disease.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta