Kateřina ŠIMEČKOVÁ

Bakalářská práce

Segmentální analýza tělesného složení u dospělých žen navštěvujících STOB kurzy v olomouckém regionu

The body structure and the biological age of people practising sport and not practising sport
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou tělesného sloţení ţen Olomouckého regionu, které se zúčastnily redukčního kurzu STOB. Pro účely této práce byly vyuţity údaje získané z průběhu STOB kurzu, který se uskutečnil v Olomouci. STOB kurzy probíhají na území České republiky od roku 1990 a jsou zaměřené na redukci hmotnosti. Ţeny, které se kurzu zúčastnily, byly ve věkovém rozmezí 2070 let. Měření probíhalo na …více
Abstract:
The bachelor thesis is aimed at body composition analysis in women in the Olomouc region. This thesis is based on data measured in the STOB course, which took place in Olomouc. These courses are held in the Czech Republic since 1990 and they are aimed at weight loss. Women who attended the STOB course were between 2070 years old. For the measuring, Tanita BC-418 MA was used. As a result, the main body …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEČKOVÁ, Kateřina. Segmentální analýza tělesného složení u dospělých žen navštěvujících STOB kurzy v olomouckém regionu. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 41cmpr 41cmpr/2
15. 7. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 7. 2016
Marklová, E.
16. 7. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.