Bc. Nela Pavlová

Master's thesis

A Sense of Crisis in Zadie Smith's White Teeth

A Sense of Crisis in Zadie Smith's White Teeth
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl provést analýzu románu Bílé zuby od autorky Zadie Smith, a to především se zaměřením na téma krize. Práce zkoumá, jakou roli hrají náboženství (zejména křesťanství a islám) a rozmanité kultury (západní a východní) v multikulturní Británii, a také se zabývá následky konfliktu, který je důsledkem rozkolu dílčích etnik. Krize zapříčiňuje osobní zklamání, kulturní míšení …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse Zadie Smith’s novel White Teeth with the main focus on the evoked sense of crisis. It deals with the role of multiple religions (especially Christianity and Islam) and cultures (Western and Eastern) in multicultural Britain and explores the effects of the conflict created by the emerged rift among various ethnicities. The crisis results in personal disillusionment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Buchtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training