Mgr. Gabriela Dudášová

Advanced ('rigorózní') thesis

Medicínská turistika - právní aspekty

Medical Turism - Legal Aspects
Abstract:
Práce shrnuje základní aspekty medicínské turistiky, cenovou politiku, nejčastěji prováděné výkony a výběr destinací. V další části analyzuje v obecné rovině základní právní aspekty týkající se medicínské turistiky, jako je informovaný souhlas, náhrada újmy, GDPR a mediaci, která je považována za velmi perspektivní v řešení sporů v medicínské turistice. V praktické části práce podrobně rozebírá některé …more
Abstract:
The rigorous work describes elementary aspects of medical tourism, pricing policy, the most frequently performed medical treatments and destination selection.. The next section analyzes in general the basic legal aspects related to medical tourism, such as informed consent, compensation of damages, GDPR and mediation process, which is considered to be very promising and effective in solving disputes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2019
  • Reader: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., JUDr. Renata Rázková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law