Mgr. Jan Musil

Diplomová práce

Informovaný souhlas a souhlas s hospitalizací

Informed Consent and Consent to Hospital Admission
Anotace:
Hlavní tématem této diplomové práce je informovaný souhlas a souhlas s hospitalizací. Práce se zabývá hlavně řešením této problematiky v českém právním prostředí. Nejvýznamněji se práce zabývá právem pacienta na informace o svém zdravotním stavu, právo na ochranu těchto údajů, právo svobodně se rozhodovat, zda léčbu podstoupím – informovaným souhlasem, a s ním související právo být informován o povaze …více
Abstract:
This diploma thesis mostly concerns with informed consent and consent to hospital admission. It focuses especially on position of this topic in Czech legal systém. The most notable is a part analysing patient's right to information about his own health state, right to security of this data, right to make a free decision whether or not to undergo treatment, information about its nature and possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta