Bc. Markéta Bartošková

Diplomová práce

Souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas u pacientů akutně přijatých

The consent with hospitalisation and the informed consent of urgently admitted patients
Anotace:
Téma mé diplomové práce je zaměřeno na informovaný souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas s vyšetřením nebo s operací u pacientů akutně přijatých k hospitalizaci. Každý pacient má právo svobodně se rozhodnout v otázce péče o své zdraví, měl by rozumět každému opatření, které se ho týká, musí mu být dána možnost projevit souhlas s každým léčebným či diagnostickým výkonem. Pacient by měl být informován …více
Abstract:
The topic of my diploma thesis is aimed at the informed consent with hospitalisation and the informed consent with the examination or the operation of patients urgently accepted for hospitalisation. Each patient has the right to decide freely in the questions of the care of their health, they should understand each and every therapeutic or diagnostic performance. The patient should also be informed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta