Mgr. Gabriela Dudášová

Rigorózní práce

Medicínská turistika - právní aspekty

Medical Turism - Legal Aspects
Anotace:
Práce shrnuje základní aspekty medicínské turistiky, cenovou politiku, nejčastěji prováděné výkony a výběr destinací. V další části analyzuje v obecné rovině základní právní aspekty týkající se medicínské turistiky, jako je informovaný souhlas, náhrada újmy, GDPR a mediaci, která je považována za velmi perspektivní v řešení sporů v medicínské turistice. V praktické části práce podrobně rozebírá některé …více
Abstract:
The rigorous work describes elementary aspects of medical tourism, pricing policy, the most frequently performed medical treatments and destination selection.. The next section analyzes in general the basic legal aspects related to medical tourism, such as informed consent, compensation of damages, GDPR and mediation process, which is considered to be very promising and effective in solving disputes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., JUDr. Renata Rázková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo