Kristýna Škodová

Bakalářská práce

Služby hotelu Moravská Bašta

Services of hotel Moravská Bašta
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě dotazníků nebo řízených rozhovorů, analýzy nabídky služeb hotelu, analýzy konkurence navrhnout změnu nebo obohacení nabídky poskytovaných služeb. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako hotel, restaurace, poskytované služby a spokojenost zákazníka. V praktické části je charakterizován hotel. Na analýzu …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to propose a change or enrichment of the offered services on the basis of questionnaires or controlled interviews analysis of the hotel services offer, competition analysis. It's divided into 2 parts, theoretical and practical. In theoretical part, there's explained terms like hotel, restaurant, services and customer’s satisfaction. In practical part, there's hotel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/og15v/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milena Botlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné