Olga Shevchenko

Bakalářská práce

Employee development at hotel industry: Case Study of airport hotel

Rozvoj zaměstnanců v hotelnictví: případová studie hotelu na letišti.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit procesy rozvoje zaměstanců v konkrétní společnosti, přesneji v hotelu na letiští. Teoretická část se skládá z přehledu literatury o tématu rozvoje zaměstnanců v hotelnictví, včetně jeho významu, typů metod rozvoje zaměstnanců které jsou nejčastěji používané hotely, jakož i metody plánování a hodnocení vzdělávání a rozvoje. Praktická část představuje případovou …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the employee development processes at the specific company in the hotel industry, more precisely the airport hotel. The theoretical part consists of the literature review on the topic of employee development at the hotel industry, including its importance, the types of employee development techniques most commonly used by the hotels, as well as the planning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72771