Bc. Karolína Friedlová

Diplomová práce

Faktory resilience u osob, které vyrůstaly v dětském domově

Resilience factors in people who grew up in childrens home
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice resilience, jako schopnosti překonat rizika působící v průběhu života na jedince, kterým byla nařízena ústavní výchova a museli proto strávit určitou část svého dětství v dětském domově. Cílem práce je odkrýt faktory resilience, jejichž pozitivní vliv se mohl podílet na míře vnitřní odolnosti osobnosti člověka a přispěl také k jeho úspěšnému začlenění do života …více
Abstract:
Presented thesis discusses the issue of resilience as an ability to manage the risks involved in the course of life for individuals who have been ordered institutional care and had to spend a part of their childhood in an Children´s Home. The aim is to uncover the factors of resiliency and their positive effect that could contribute to the raise of inner tolerance of individual and also contributed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta