Bc. Lucie NOVOTNÁ

Diplomová práce

Monitoring akutní toxicity kontaminovaných půdních vzorků pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeri

Monitoring the acute toxicity of contaminated soil samples using luminescent bacteria Vibrio fischeri
Anotace:
Diplomová práce se zabývá monitoringem akutní toxicity kontaminovaných půdních vzorků pomocí bioluminiscenčního testu. V teoretické části je popsána problematika týkající se zdrojů kontaminace půdy a charakteristika nejvýznamnějších typů polutantů. V práci je rovněž uveden přehled metod využívajících se k hodnocení přítomnosti kontaminant v životním prostředí. Dále práce pojednává o zpracování půdních …více
Abstract:
This thesis deals with the monitoring of acute toxicity of contaminated soil samples by bioluminescence test. For this purpose, the theoretical part describes the problems of soil contamination sources and characteristics of major types of pollutants. The thesis also provides an overview of methods to evaluation the presence of contaminants in th environment. The thesis deals with the processing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Lucie. Monitoring akutní toxicity kontaminovaných půdních vzorků pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeri. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta