Ing. Jana Lichá, BBA

Diplomová práce

Srovnání výsledovky v českém účetnictví a US GAAP se zaměřením na uznání výnosů (revenue recognition)

Comparison of income statement according to Czech accounting standards vs. US GAAP with focus on revenue recognition
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozdíly ve vykazování výnosů podle Českých účetních standardů a US GAAP. První část obsahuje souhrnnou teorii, která popisuje druhy účetních systémů, důvody k jejich odlišnému způsobů vykazování a jejich harmonizaci. Dále je pak zaměřena na vykazováním výnosů dle US GAAP a Českých účetních standardů. Ve druhé části práce je zpracovaný praktický příklad, který se zabývá prodejem …více
Abstract:
The disertation is engaged in revenue reporting by Czech accounting standards and The US GAAP First part of disertation focuses on all sorts of accounting systems, reason for its variations and the way of reporting as well as its harmonization. In the second part there is an example which is showing how is a machine leased. This example shows revenue reportings by both Czech and US GAAP standards in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní