Jana Šrámková

Bakalářská práce

Účetní závěrka podle české účetní legislativy v porovnání s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Anotace:
Práce se zabývá srovnáním účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy a účetní závěrky sestavené podle IAS/IFRS. Zvláštní kapitola je věnována přechodu z české účetní legislativy na IAS/IFRS a jejich první aplikaci.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2005
  • Vedoucí: Monika Tesařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/3393