Theses 

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresu Hodonín – Martina Dostálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Dostálová

Bakalářská práce

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresu Hodonín

Evaluation of present state and the management of selected specially protected areas in the district Hodonín

Anotace: V této bakalářské práci bylo hodnoceno 6 maloplošných zvláště chráněných území v okresu Hodonín o celkové rozloze 108,15 ha. U každého území byl podrobně rozebrán jeho současný stav a péče a byly vyhodnoceny výsledky, a to za pomoci metodiky určené k hodnocení ZCHÚ (Svátek, Buček 2005). Pomocí této metodiky získáme rychlý a efektivní přehled o současném stavu a péče o chráněná území.Práce je sestavena tak, že je nejprve představeno vybrané území a jeho přírodní poměry a poté následuje jeho hodnocení

Abstract: In this bachelor work was evaluated 6 small specially protected areas (SPA) in the district Hodonin a total area of 108.15 hectares. There is detailed disassembly present state and management in every one protected areas and interpretation results were evaluated with the assistance of a methodology designed to test the SPA (Svátek, Buček 2005). Using this methodology, we get a quick and efficient overview of the current status and management of protected areas.The work is composed in such a way that it first introduced the selected area and its natural conditions and followed his evaluation.

Klíčová slova: současný stav, hodnocení, zvláště chráněná území, péče, MZCHÚ, Hodonínsko

Keywords: management, evaluating, Hodonínsko, MZCHÚ, present state, specially protected areas

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/55807 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 02:00, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz