Theses 

Slevy na daních – Jana Doubková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Doubková

Bakalářská práce

Slevy na daních

Tax Credits

Anotace: Cílem bakalářské práce je charakteristika současné právní úpravy slev na daních v České republice a následná komparace s úpravou ve Spojených státech amerických. Úvodní kapitola se věnuje základním pojmům používaným v souvislosti s daňovou problematikou. Druhá kapitola obsahuje popis konstrukčních prvků daně, vymezuje postavení slev na daních a zejména jejich vztah k pojmu odčitatelná položka. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají popisem právní úpravy slev na daních v obou zemích, která je následně porovnána v závěru práce.

Abstract: The main objective of this Bachelor thesis is to describe actual legislation governing tax credits in the Czech Republic, followed by a comparison to the United States legislation. The opening chapter introduces basic terms used in connection with tax topics. The second chapter characterizes the structural elements of taxes and defines tax credits, particularly their relation to tax deductions. Chapter three and four outline the current legislation on tax credits in both countries, which is compared in the conclusion of the study.

Klíčová slova: Spojené státy americké, Česká republika, slevy na daních

Keywords: Czech Republic, tax credits, United States of America

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Hana Marková
  • Oponent: Roman Vybíral

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34469


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz