Bc. Šárka Hlubocká

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy jako chronické onemocnění

Eating disorders as chronic disease
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy v kontextu chronického onemocnění majícího dlouhodobý vliv na kvalitu života jedince. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do dvou kapitol. V úvodu první kapitoly jsou vymezeny a charakterizovány poruchy příjmu potravy, jejich příčiny, projevy a terapie a dále je zde definováno chronické onemocnění. Druhá kapitola teoretické části se zabývá …více
Abstract:
The bachelor´s thesis focuses on eating disorders in the context of chronical disease which has long-term influence on the quality of a person´s life. The theoretical part of the bachelor´s thesis is divided into two chapters. The first chapter focuses on definitions and characteristics of eating disorders, their causes, symptoms and treatment options. There is also a definition of chronical disease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta