Lukáš Faltys

Diplomová práce

Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy

Hazardous Materials Response Actions in Conditions of Territorial Department
Anotace:
Tato diplomová práce řeší zásahy na nebezpečné látky na území okresu Svitavy. Zabývá se taktickými možnostmi jednotek PO na území okresu Svitavy. V práci je stanoven základní taktický postup jednotek HZS kraje územního odboru Svitavy. Charakterizuje okres Svitavy z hlediska zdrojů nebezpečných látek, uvádí možnosti vedení zásahu. Řešeno využití jednotek SDH obcí při zásazích na nebezpečné látky na …více
Abstract:
The thesis solves hazardous matters removal and remedial actions on the territory of the Svitavy district. It deals with tactical possibilities of fire departments on the territory of the Svitavy district. The basic tactical procedure of the Fire Brigade Rescue Corps of the region, of the Svitavy regional division, is set there. The thesis gives characteristics of the Svitavy district in terms of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Miloš Kvarčák
  • Oponent: Ivo Oprchalský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava